sladké překvapení || 3. kapitola

12. února 2014 v 18:19 | JaeRa |  exo oneshots
Černovláskovi oči se rozšíří překvapením a jeho dech se na pár sekund zastaví. Tak přeci. Dnešní den si ho vezme. Dnes bude Lu Han jen jeho. Konečně. Tao roztřesenou rukou vezme zbloudilý pramínek vlasů, jenž padá chlapci do očí a pak mu zajede prsty do těch oříškově hnědých, jemných vlásků. Zadívá se menšímu zhluboka do očí a pak opatrně, snad aby si to druhý hoch opět nerozmyslel, spojí jejich rty v něžném polibku.

Chvilku tak setrvá, aby si Lu Han přivykl na ten pro něho neznámý pocit a pak se oddálí. Pohlédne Lu Hanniemu do očí a skousne svůj spodní ret. Pak se přisaje k jeho rtům naléhavěji než předtím. Pootevře ty měkké polštářky mírně od sebe a mezi nimi se objeví jeho jazýček. Dotkne se Lu Hanových rtíků. Jemně. Téměř neznatelně. Jako kdyby se bál, že se mu tím dotykem rozsype. Když ale Lu Han tichounce vzdechne do jeho polibku, Tao se uvolní a povolí své ruce, o něž se stále opírá.

Svou vahou dolehne na tělíčko pod ním. Cítí tu horkost jeho pokožky. I přes látku jeho trika. Svou rukou Tao pomaloučku přejíždí po rozpáleném písku, až nakonec dosáhne k dlani menšího hocha, jehož ruka leží bez povšimnutí nad jeho hlavou. Konečky prstů po ní něžně přejede a postupuje dál, dokud nespočine na jeho rameni. Pak se velmi pomalu vrací zpět k jeho dlani, kterou pohladí. Pak ho vezme kolem zápěstí. Tao něžně zvedne hnědovláskovu ruku a přiloží si ji ke svému pasu.

Lu Han ihned pochopí a nezkušeně černovláska uchopí. Druhou rukou spojí jejich prsty dohromady. Pohladí tu něžnou tvářičku staršího hocha a letmými, motýlími polibky se pomaličku přesouvá po kontuře jeho čelisti k jeho oušku. Dýchne na něj, polaská svým jazýčkem. Zkousne jeho lalůček a něžně zašeptá. "Miluji tě Lu Hannie"

Ten se trhavě nadechuje. Jako kdyby nedokázal popadnout dech, jak moc si s ním jeho city a pocity zahrávají. Je mu horko. Tak strašné horko a přitom se třese. Proč?

Mezitím se Tao pomalu zvedne. Aniž by spouštěl pohled z hnědovláskových očí, vezme ty drobné ručičky a přiloží je ke kraji svého trika. Lu Han ho chviličku tiše pozoruje, nakonec ale pochopí a naprázdno polkne. Začne mučivým tempem přetahovat vysokému mladíkovi jeho triko přes hlavu. Každičký kousek nově odhaleného těla na to nezkušené štěně působí jako další a další úbytek kyslíku. Nikdy si ani jen nepomyslel, že by druhý hoch měl tak krásné tělo.

Když mu konečně triko stáhne, prosebně se na mladšího podívá. Chce se ho dotknout. Chce pohladit to pevné, svalnaté tělo před ním.

Tao velmi rychle pochopí. Bez jediného slůvka kývne a Lu Han se opatrně dotkne té rozpálené pokožky. Tao se přerývavě nadechne. Ten pocit, jak po něm kloužou konečky prstů. Jak ho ten dotyk pálí. Jak se rozechvěje, když se ty drobounké prsty pomaloučku přesouvají od jeho klíčních kostí k místu, kde má srdíčko. Tam se Lu Han opře celou dlaní a zavře oči. Černovlásek může jen tiše sledovat, jak se Lu Hannie nechává unášet tlukotem jeho srdíčka.

Dívá se na ty pootevřené rtíky, téměř vyzývající k tomu, aby si je Tao vzal. A zatímco se starší hoch nechává unášet tlukotem Taova srdce, pohladí ho rukou po kontuře čelisti a zastaví se pod ouškem. Pak si ho začne přitahovat pro polibek. V ten moment, kdy Lu Hannie pomaloučku otevře ta svá tmavá kukadla, spojí se jejich rty ve vroucném polibku. Líbá ty rtíky, vsaje je, laská a Lu Han tichounce vzdychne.

Tao se nakonec neudrží a zkusmo obkrouží hnědovláskovi rty svým jazýčkem. Ten přivře opět své oči v návalu slasti a poprvé se mu podvolí. Pootevře rty, aby Tao mohl ochutnat chuť jeho nedotčených úst. Zašmátrá jazýčkem po jeho zoubcích, pohladí ho po patře a nakonec se jemně dotkne jeho jazýčku. Ten pocit pošle mrazivý záchvěv přes záda staršího a z jeho hrdla se vydere tichý sten. "Tao..." zašeptá Lu Han a jeho víčka se zachvějí.

Když se Lu Han vzpamatuje, začne opět mapovat svými prstíky Taovu hruď. Odprostí se od jeho srdíčka a jemně se dotkne jeho bradavek. Tao zakloní hlavu a zalapá po dechu. "Oh... Lu Hane"

Lu Han vzhlédne k svému příteli, aby se mu podíval do očí. Tao na něho upře svůj touhou zastřený pohled. Něžně vezme Lu Hanovu tvář do dlaní a přitáhne si ho, aby ho mohl políbit na čelíčko. Motýlími dotyky ho líbá stále níž, až dosáhne jeho rtů. Přivlastní si je, jako kdyby to bylo naposledy. Naposledy, co se jich může dotknout.

Přes rty se přesune k jeho oušku. Polaská ho, olízne jeho konturu, pak mu zkousne lalůček. Lu Han se pod jeho laskáním prohýbá. Černovlásek ho rozhodně nehodlá zanedbávat. Opatrně mu vsune prsty pod triko a pohladí ho po bříšku. Lu Hanovo tělo se zachvěje. Tao posouvá ruce výš a výš, až nakonec zachytí okraj trika do svých dlaní a přetáhne ho menšímu chlapci přes hlavu. Aniž by koukal, kam dopadne, odhodí ho za sebe a pak se na druhého hocha podívá.

Jednou rukou ho obejme a jeho dlaň spočine na těch roztřesených zádech. Přitáhne si ho k sobě a tak něžně, jak je to jen možné, ho k sobě přitiskne.

Druhou rukou si mapuje jeho tvář. Snad, aby si ji vryl do paměti, i když sám ví, že si pamatuje každý milimetr Lu Hanovy dokonalé tváře. Čemu však už nedokáže déle odolávat, je pocit Lu Hanovy nahé pokožky, která se k vyššímu mladíkovi tiskne. Chytne tedy mladíka pevněji a opatrně ho položí na deku. Skloní se a začne líbat tu dětsky jemnou kůži na Lu Hanově krčku. Ten skloní hlavu ke straně, aby měl černovlásek lepší přístup a svýma ručkama mu láskyplně přejíždí po zádech. Tao se uvolní a dolehne na mladíka celou svou vahou. Taovi se div nezatočí hlava z pocitu křehkého tělíčka pod ním. Cítí ty drobné boky, jak se stydlivě zachvějí, když ucítí, jak na ně doléhá plná váha Taových boků. Ten pocit, když pocítí neznámý tlak jeho chlouby. Chce ho. Tak moc.

Černovlásek se svým jazýčkem začne pomaloučku přesouvat níže. Zastaví se na jeho klíční kosti. Olízne jí, políbí i jemně zkousne. Lu Han sykne na mírnou bolest, ale Tao mu poraněné místečko ihned polaská svými rty.

"Tao..." zašeptá mladíček. Druhý mladík se pouze usměje do polibků a přesune se k jedné z bradavek. Dýchne na ni horký dech, pohladí jazýčkem a Lu Han se prohne mírně v zádech a tiše zasténá. To stačí Taovi jako důkaz svolení. Vezme ji do úst a začně mírně sát. Obkrouží ji jazýčkem. Saje, laská, uždibuje a Lu Han má náhle pocit, že to, co s ním černovlásek provádí se mu určitě pouze zdá. Přeci není možné prožívat tak krásné pocity, jako ty, jenž mu Taovy roztoužené rty způsobují.

A aby toho nebylo málo, začne druhou bradavku Tao zpracovávat prsty.

"Ah Tao" zasténá Lu Han a druhému mladíkovi se nad tím líbezným hlasem div nezastaví srdce.

Vzhlédne nahoru, aby se střetl s párem čokoládových očí, které se na něho dívají pohledem plným lásky. Usměje se na Lu Hana a přesune se dál. Chce ochutnat každičký kousíček toho krásného těla. Zastaví se u pupíku a vsune do něho jazyk.

Rukama pomalu přesouvá svou soustředěnost na knoflíček u Lu Hanových kalhot. Rozepne knoflíček a hnědovlásek ho chytí za ruce. Tao na něho nechápavě vzhlédne. Udělal snad něco špatně? Nebo... rozmyslel si to Lu Han?

"Tao, já... já mám strach" kníkne tichounce a sklopí zrak k zemi. Jak moc se teď stydí. Tao se na něho chápavě zadívá. Zvedne se a konejšivě ho pohladí po tváři. "Neboj se Lu Hannie. Já ti neublížím" zašeptá a vrátí se pomalu zpátky tam, kde přestal. Lu Han tedy ne moc důvěřivě pustí jeho ruce a pevně zavře oči. Své ručičky přitiskne v pěstičkách k tváři.
Má strach a přesto to chce.

Než se naděje, Tao ho zbaví zbytku oblečení. Teď před ním leží v celé své kráse. Tak, jak ho bůh stvořil.... A tak nádherně se chvěje. Jak zranitelně teď vypadá, pomyslí si Tao, jenž na něho upíná své černočerné oči.

Najednou Lu Han prudce otevře oči dokořán a ústa otevře v němém výkřiku. Důvodem není nic jiného, než horkost Taových úst, které pohltí Lu Hanovu chloubu ve svém nitru. Něžně po ní přejede jazýčkem, olízne špičku, jemně ji skousne. Dráždí citlivost jeho žaludu. Pak se přesune k jeho varlatům. Vezme mezi zoubky tu jemnou kůžičku. Laská ji mezi rty.

Lu Han se neudrží a z jeho dech se silně zadrhne. Po chvilce už má Tao snad i pocit, že se hnědovlásek udusí. Přesune se tedy opět k jeho penisu a uchopí ho svými prsty. Stáhne předkožku a na špičce se zaleskne drobounká kapička touhy. Tao se nahne a setře ji svým jazýčkem. To už je na Lu Hana moc. Prohne se v zádech a z hrdla se mu vydere hlasitý výkřik slasti.

"TAO..."

Černooký mladík se náhle zarazí. Lu Han na něho pohlédne zastřeným pohledem, skrz přivřená víčka. Tao se natáhne a... strčí ukazováček do zbytku šlehačkového dortu, ležícího kousek od jejich mazlících se těl. Nabere na něj vrstvu šlehačky a pak se s úsměvem podívá na mladíčka pod ním.

Jednou rukou uchopí hnědovláskův penis a druhou mu na něho nanese šlehačku.

Lu Hannie vzdechne překvapením na chladný pocit na jeho chloubě. Vzápětí se jeho ústa otevřou v němém výkřiku, když jeho vztyčené mužství zmizí téměř až po kořen v černovláskových ústech.

"Uhn..."

Tao po chvilce z úst vypustí hnědovláskův penis a jazýčkem z něho slíbá všechen zbytek šlehačky. Lu Han už má pocit, že to už víc nemůže vydržet. Taův jazýček s ním dělá divy. Nedokáže reálně uvažovat. Už ne. Chce ho... Tak strašně moc.

"Tao, prosím" zasténá mladík a Tao se zvedne, aby se přitiskl na jeho rty.

Tak rudé, tak naběhlé z toho, jak se do nich kouše, aby utlumil své steny. Tao vsaje do úst jeho spodní ret a mírně zatahá zoubky. Lu Han zavzdychá a otevře svá dosud pevně semknutá víčka, aby pohlédl do toho nepropustného ebenu proti sobě. Taovi rty se zkroutí do něžného úsměvu. Zvedne se a než menší hoch stačí mrknout, je i Tao nahý. Skloní se nad mladíčkem a stále s úsměvem si přivlastní další z mnoha polibků. Aniž by jejich rty rozpojil, nadzvedne své boky a pohladí Lu Hanovu chloubu od kořene až po špičku. Pak v dlani semkne jeho varlata a jemně stiskne. Drobný hoch pod ním zavzdychá.

Tao políbí Lu Hana na bělostný krček. Hraje si s ním. Líbá ho. Saje tu jemnou pokožku. Jeho plán, zaměstnat mladíčkovu mysl natolik, že si ani nevšimne Taových prstů, jenž obkrouží jeho pannenský zadeček, skutečně vyjde. Než si to stačí Lu Han uvědomit, zmizí v jeho zadečku první článek Taova prstu. Zalapá po vzduchu, jako kdyby se mu kyslíku nedostávalo.
Ale než si stačí alespoň část vzduchu do plic nahnat, z jeho krčku se vydere bolestný vzdech, když se v něm ztratí celý prst.

"Tao... to bolí" kníkne a jeho očka naplní slzičky. Tao ho políbí na rty a poté se mu zadívá do očí. "Uvolni se miláčku, jinak to nepřestane bolet" a s těmito slovy z jeho tvářiček slíbá i poslední z těch unikajících slz.

Lu Han se pokouší svého přítele poslechnout a snaží se co nejvíce uvolnit. S tím Tao změní směr a netrvá dlouho, když náhle se útlé tělíčko pod ním zkroutí ve slastné křečí.

"Ááh.... uhn" ozve se hlasitý sten. Tao opět prstem pohne. Pomalu ho téměř vytáhne z Lu Hanova zadečku ven, aby ho vzápětí vsunul zpět a znovu a znovu se otíral o ten maličký uzlíček nervů v něm. Lu Han se kroutí, vzdychá a hlasitě křičí jméno svého teď už milence.

Chviličku ho chtivě pozoruje. Nakonec se skloní a opět svými nedočkavými ústy pohltí hnědovláskovu chloubu. Nedokáže se ho nabažit. Olizuje jeho špičku, hravě ji hryže, hned na to mu v jeho rtech zmizí téměř nadoraz.

Netrvá dlouho a v Lu Hanově penisu to zaškube. Hnědovlásek se v zádech prohne do praku a mořskou pláží se ozve výkřik plný rozkoše. Taovy ústa naplní hořkoslaná tekutina mléčné barvy. Ochotně ji všechnu přijme a jeho víčka se chvějí slastí, když vše nechá stéct do svého krku.

Tao si přitáhne hnědovláska, aby mohl pohladit jeho dětsky krásnou tvářičku. Zhluboka se mu zadívá do očí a políbí ho na nosánek. Mezitím mu kolenem naznačí, aby roztáhl nohy a pohodlně se mezi ně položí, aniž by přestal líbat rty mladíka pod ním.

Chviličku tak setrvají, až se náhle Tao pohne. Otře svou už značne vztyčenou chloubu, žádající si uvolnění o tu jeho. Lu Han pod tím dotykem svádí boj s hlasitými steny. Zvedne svou malou ručku a kousne se do hřbetu dlaně, aby své stenání zadržel. Stydí se před svým přítelem. Tao se ale pouze usměje a něžně mu dá ruku pryč. "Nebraň se tomu Lu Hannie. Chci slyšet každý tvůj sten. Každičké tvé vzdechnutí. Každičký výkřik mého jména" zašeptá Tao a opět pohne svými boky. Tře jejich chlouby o sebe a Lu Han s rudnoucími tvářičkami nechá skrz své rtíky unikat ty sladké vzdechy. Černovlasý kluk znovu zaboří své prsty do šlehačky a polevy na dortu. Nemilosrdně v tom sladkém kousku válí své prsty a drtí i poslední zbytečky lepící se hmoty. Pak je vytáhne a namíří k zadečku menšího hocha. Lu Han na Taa pohlédne s ustrašeným pohledem a otevře ústa, aby rychle něco namítl, ale než to stihne udělat, Tao vsune do jeho otvůrku dva prsty naráz.

Lu Han vykřikne a jeho tvář se zmáčí od slz.

"Tao.... áhh" zakřičí a jeho prsty se zaryjí mladšímu do ramen. Tao rychle změní směr a brzy bolestivý tlak na jeho ramenou pomine. "Tao... bože, ááh" Lu Han se zkroutí v záchvatu vášně. Párkrát se v něm pohne. Mění směr i rychlost. Snaží se přivést staršího mladíka až na vrchol. Už podruhé. Ale sám cítí obrovskou touhu po uvolnění. Ještě chviličku tedy laská Lu Hana svými prsty, dokud už necítí bolestné napětí. "Tao, víc... prosím. Ano... tam, přesně tam" zaskučí Lu Han, když Tao nemilosrdně tře jeho prostatu znovu a znovu.

Nakonec vytáhne z chlapce prsty ven a odpovědí mu je nesouhlasné zabručení. Vezme do rukou svůj penis a nasměruje ho k jeho otvůrku. Pohlédne láskyplně mladíkovi do očí. Nedokáže se odpoutat od pohledu na tu nádhernou čokoládovou barvu. Na ty nádherně se chvějící víčka. Ten pohled plný lásky. Než si to stihne rozmyslet, začne do něho pomaloučku, aby mu neublížil, pronikat.

Lu Han otevře rty dokořán a okolím se ozve silný, bolestný výkřik.

Tao něžně slíbává slzičky, unikající staršímu zpod pevně semknutých víček. Snaží se změnit směr, pomaloučku do něho proniká a opět ho vytahuje téměř celého ven. Nakonec se zastaví a zklamaně se na druhého hocha zadívá.

"Lu Hannie..." zašeptá mu do ouška jemně na něj dýchne. Lu Han není momentálně téměř ani schopný se nadechnout přes bolest, pronikající mu celou spodní částí těla. "Tao... to bolí. Strašně to bolí" kníkne a Taa přemůže smutek. Tak moc si přál, aby se to mladíkovi líbilo, ale najednou má pocit, že ho zklamal.

Smutně sklopí zrak a už se chystá z něho vylést. Jenže náhle se Lu Han prohne a z úst se mu vydere hlasitý sten, plný chtíče, což nezpůsobilo nic jiného, než pohyb, když se v něm pohnul jiným směrem, než doteď. Překvapeně na něho pohlédne a zkusmo se opět pohne ve stejném směru a Lu Han opět hlasitě zasténá. "Uhn... ááh"

Jeho tvář se opět naplní radostí. S radostí si přivlastní ty měkké rtíky a pomaloučku do mladíka pod sebou přiráží. Jemně, ze strachu, aby ho to nebolelo. Něžně, aby mu dokázal, jak moc ho miluje.

"Tao... prosím rychleji" zaskučí po chvíli a Tao mu velice rád vyhoví.

Zrychlí své přírazy, něžně mladíčka líbá. Zasune jednu ruku pod tělíčko pod ním a pevně se k němu přitiskne a čím blíž cítí svůj vrchol, tím víc ho k sobě tiskne.

"Uhn... Lu Hannie" vzdechne přerývavě a cítí, jak se jeho mysl zatemňuje. Párkrát ještě prudce přirazí a vezme hnědovláska za jeho chloubu. Začne ji třít ve stejném tempu svých přírazů a Lu Han hlasitě sténá a křičí jeho jméno. Netrvá to dlouho a Lu Han se trhavě nadechne, zaryje své prstíky mladšímu do zad, až Tao bolestně sykne. Pak vykřikne hlasitě jeho jméno a schová svou vášní zkřivenou tvář do Taovy pevné hrudi. Hned na to polije jeho bříško a Taovu hruď jeho bílá nadílka. Zpomalí své tření, ale nepřestává ho mnout ve své dlani.

Černovláskovi přírazy jsou silné. Jsou tvrdé a rychlé. Nakonec prudce přirazí, hlasitě zasténá Lu Hanovo jméno a prohne se v zádech, když ho ohromí silný orgasmus, jenž naplno zachvátí jeho mysl. "OH BOŽE LU HANNIE..." zakřičí a vysíleně se sesune na jeho tělo.

Lu Han se znaveně usměje a obejme to silné tělo, jenž ztěžka oddychuje. Tao pomalu zvedne svůj pohled a jejich oči se střetnou. Tao se usměje a pohladí tu krásnou tvářičku. Malý okamžíček setrvají v této poloze. Jen se líbají. Laskají své rty. Hladí se a mazlí.

Nakonec z něho Tao vyklouzne. Natáhne se pro navlhčené ubrouzky, které byly určené původně pro otření rukou, špinavých od těch sladkostí a jemně, aby ho to nebolelo, svého milence otře. Stejně tak i sebe. Pak si lehne k němu a přitáhne si ho do objetí. Přitiskne se na jeho záda a rukou ukáže kamsi k horizontu.

Lu Han pohlédne směrem, kterým hoch ukazuje a jeho oči se rozšíří v uchvacujícím ohromení. S pusinkou dokořán sleduje tu krásnou přírodní scenérii před nimi. Ty rudé mraky, líně se sunoucí oblohou. Ty ptáky, kroužící na nebi a to slunce, tak nádherně zářící v dáli a pomaloučku mizící za obzorem.

S tím dětsky ohromeným pohledem, zračícím stále jeho dětskou dušičku otočí svou tvář k Taovi a ručkama zatleská. "Tao, dívej" ukáže prstíkem ke vší té kráse. "To je nádherný"

Tao ho s láskou a něžným úsměvem pozoruje. Pak se skloní k jeho rtům a jemně je políbí.

"Ne Lu Hannie... To ty jsi nádherný" zašeptá a vezme ho do náruče. Lu Han schová svou tvářičku mladšímu do hrudi a zavře svá unavená očička. Pomalu se ho zmocňuje spánek. Než ale usne, zašeptá pár láskyplných slovíček, z nichž Taovi poskočí srdíčko.

"Miluji tě Tao. Strašně moc"

Tao ho pohladí po tvářičce a usměje se.

"Já miluji tebe má lásko. Navždy tě budu milovat."
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 9pitris 9pitris | E-mail | Web | 19. listopadu 2014 v 15:41 | Reagovat

já prostě nemám slov ^^ snad jen- skvost

2 Karin Karin | 19. ledna 2017 v 21:55 | Reagovat

Krása.************

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Admin: Jaera |Hosting: BLOG.CZ | Archiv | Layout by: Narbie